ADN-032 Teacher ครูฝึกหัด..อัดหลักสูตรสวาท

ADN-032 Teacher ครูฝึกหัด..อัดหลักสูตรสวาท

ADN-032 Teacher ครูฝึกหัด..อัดหลักสูตรสวาท

เย็ดพี่เลี้ยง หนุมชอบครูจนสอบครูได้มาทำงานที่เดียวกันกับครู หนุมแอบชอบครูสาวจนตังใจเรียนมาสอบเป็นครูสุดท้ายได้อยู่โรงเรียนเดียวแถมครูที่ชอบมาเป็นพี่เลี้ยงสะด้วย