ADN-041 ชีวิตฉันเปลี่ยนไป เพราะแจกันใบเดียว

ADN-041 ชีวิตฉันเปลี่ยนไป เพราะแจกันใบเดียว

ADN-041 ชีวิตฉันเปลี่ยนไป เพราะแจกันใบเดียว

เย็ดชดใช้ จ้างพยาบาลมาดูแลพอกับทำแจกันแตกเลยขู่แจ้งตำรวจ หนุมจ้างพยาบาลสาวมาดูแลพอความจำเสือมพยาบาลทำแจกันแพงแตกเลยให้ชดใช้ด้วยการเย็ดไม่อย่างงั้นจะแจ้งตำรวจ