ADN-060 Blue Widower งดเยี่ยมไข้หัวใจสั่งปี้

ADN-060 Blue Widower งดเยี่ยมไข้หัวใจสั่งปี้

ADN-060 Blue Widower งดเยี่ยมไข้หัวใจสั่งปี้

ภรรยาสาวของสามีที่ป่วยหนักต้องนอนโรงพยาบาลพักใหญ่เมื่อเจอะลุงคนไข้คนนึงโดยบังเอิญตอนไปเยี่ยมไข้ ลุงแกจึงมาตีสนิทแล้วจับจุดได้ว่าเธอแอบเหงาแถมอยากมีลูก