ATID-318 แอร์เสียเพลียถึงหรรม

ATID-318 แอร์เสียเพลียถึงหรรม

ATID-318 แอร์เสียเพลียถึงหรรม

หลอกครูมาเย็ด หลอกครูว่ามานอนในห้องพยาบาลพอครูมาแล้วจับเย็ด นักเรียนโขงหลอกครูว่าไม่สบายแล้วขอมานอนห้องพยาบาลพอครูมาดูเลยจับครูเย็ด