DASD-641 ความลับของฟูกาดะ

DASD-641 ความลับของฟูกาดะ

DASD-641 ความลับของฟูกาดะ

นำแสดงโดย **เอมิ ฟุคาดะ ** รับบทหญิงปลอมเป็นชาย แต่ถูกหัวหน้าจับได้ เธอจึงพร้อมทำทุกวิถีทาง เพื่อรักษาความลับนี้ไว้