JUL-273 ยามฝนพรำ พึงกระทำผิดเมีย

JUL-273 ยามฝนพรำ พึงกระทำผิดเมีย

JUL-273 ยามฝนพรำ พึงกระทำผิดเมีย

ส่งเมียไปให้บอสเย็ด ผัวใจดีให้เมียไปดูแลบอสที่ถูกเมียนอกใจ หัวหน้าผัวถูกเมียนอกใจเลยส่งเมียไปดูแลทำอาหารการกินรวมถึงการเย็ดเพื่อปอบใจ