JUY-052 สุ่มเสี่ยงจะบาน การงานรุ่งเรือง

JUY-052 สุ่มเสี่ยงจะบาน การงานรุ่งเรือง

JUY-052 สุ่มเสี่ยงจะบาน การงานรุ่งเรือง

ผัวเท้าเจ็บ ทำงานไม่ได้เจ้านายเลยยื่นข้อเสนอสุดฉาวให้เมีย เจ้านายสุดหื่นมาเยียมบ้าน กลัวผัวตกงานเลยจัดกับเจ้านายเพื่องานผัว