MEYD-413 The Rent พลีกายจ่ายค่าห้อง

MEYD-413 The Rent พลีกายจ่ายค่าห้อง

MEYD-413 The Rent พลีกายจ่ายค่าห้อง

พลีกายจ่ายค่าห้อง เมื่อสามีตกงานมานานและค้างค่าเช่าห้องอยู่ ภรรสาวคนสวยจึงต้องเป็นคนไปเจรจาผ่อนผันหนี้