PPPD-142 ครูหรือโคนม โตล้นกระดาน

PPPD-142 ครูหรือโคนม โตล้นกระดาน

PPPD-142 ครูหรือโคนม โตล้นกระดาน

โมโมกะ นิชินะ รับบทครูสาวทรงโตที่สอนทีไร นักเรียนไม่มีสมาธิเรียนกันเสียเลยให้ดิ้นตายเถอะเมื่อเด็กคนไหนมีปัญหาครูคนนี้ก็จะช่วยเข้าไปแก้ไขปัญหาให้ตัวต่อตัว โดยไม่หวงหนองโพคู่งามจัดให้ศิษย์กันอิ่มนมกันไปเลย