PPPD-811 ไฮแคลเซี่ยม พรีเมี่ยมทะลุเสื้อ

PPPD-811 ไฮแคลเซี่ยม พรีเมี่ยมทะลุเสื้อ

PPPD-811 ไฮแคลเซี่ยม พรีเมี่ยมทะลุเสื้อ

ชุดเปียกเป็นเหตุ นักเรียนนมใหญ่โนบราตัวเปียกเห็นนมทะลุเสื้อ เสือในเปียกเป็นเหตุ โดนฉีดน้ำสาดน้ำ ฝนตกตัวเปียกเลยเห็นทะลุหมดเลย