RBD-684 ลงทัณฑ์สวาท..งบขาดดุล

RBD-684 ลงทัณฑ์สวาท..งบขาดดุล

RBD-684 ลงทัณฑ์สวาท..งบขาดดุล

ผู้จัดการลงโทษ พนักงานทำงานผิดพล้าดทำให้ผู้จัดการต้องลงโทษ พนักงานสาวทำงานดีมาตลอดแต่การทำผิดพล้าดครั้งเดียวทำให้เธอต้องโดนผู้จัดการลงโทษ