SSNI-454 โปรเจคร่วมน้ำท่วมบั้นท้าย

SSNI-454 โปรเจคร่วมน้ำท่วมบั้นท้าย

SSNI-454 โปรเจคร่วมน้ำท่วมบั้นท้าย

ซึกาสะ อาโออิ รับบทพนักงานออฟฟิศสาวผู้รับผิดชอบโปรเจคร่วมที่เจ้านายมอบหมายให้เมื่องานนี้กินเวลาโอทีดึกๆเสมอ ความใกล้ชิดระหว่างเจ้านายและลูกน้องก็ถึงจุดแตกหักเพราะความงดงามของบั้นท้ายเธอ