STAR-743 ก่อนเรียนจบพบครูมืด

STAR-743 ก่อนเรียนจบพบครูมืด

STAR-743 ก่อนเรียนจบพบครูมืด

เป็นการจัดเต็มงานแสดงครั้งสุดท้ายของ Manaka Minami หลังจากผ่านงานแสดงมาแล้วสองปี ความพิเศษของเรื่องนี้คือนักแสดงชายเป็นคนต่างชาติ ผิวสี